Vyhľadávanie


Kontakt

Masér Sam
Jaselská 24 Topoľčany
Masáže Topoľčany a okolie

Samuel
0905 101 740
0907 407 493

E-mail: samuelzahradnik@gmail.com

Alergie

Příčiny vzniku alergie a nové poznatky

     Poruchy imunitného systému nevznikajú len v detskom veku, ale u našej generácie často  aj v strednom  a staršom veku, kedy sa stretávame s rozvodmi, ublížením, stresom v práci alebo bolestnými udalosťami v rodine.  Konkrétne to prebieha tak, že pri psychickej záťaži (stres, opustenie, strach, strata blízkej osoby atd.) sa negatívny duševný pocit prepojí s alergénom (prach, peľ, pach psa, potravina atď.).  Týmto prepojením vzniká podmienený reflex. Kedykoľvek neskôr sa dotyčný stretne s týmto alergénom, zafunguje to ako signál na spustenie tohto podmieneného reflexu a tým i celej alergickej reakcie. Samotný alergén však nie je príčinou alergickej reakcie ! Je iba komponentom podmieneného reflexu, ktorý chybnú imunitnú reakciu vyvolá. Biochemickú búrku histamínu, ktorý napáda a dráždi sliznicu nosa, oči, pľúc alebo kože, môžeme antihistaminikami iba potlačiť, nie vyliečiť.

Mýty o alergii

    Doterajšie poznatky smerovali k tomu, že alergia vzniká geneticky, tzn. že s alergiou sa buď rodíme alebo ju na základe dedičného predpokladu v dospelosti získavame. V súčasnosti však začínajú trpieť alergiami ľudia vo veku 60 - 70 a viac rokov, kdežto pred 50 rokmi alergia takmer neexistovala. Tzn. že informácie o genetickom predpoklade sú vedecký nepotvrdené a existencia podmieneného reflexu v spojitosti so vznikom alergie túto teóriu vyvracia.

Princíp a vysvetlenie metódy

    Priebeh terapie prebieha v dvoch fázach: 

I. vyvolanie podmieneného reflexu - na základe voľných asociácií a predstáv alergénu (peľ, prach, potravina atď.) naštartujeme v organizme prvé ľahké príznaky alergickej reakcie (napr. svrbenie nosa, pálenie očí a pod.). Pomocou stlačenia konkrétneho bodu na jednej polovici tela zakotvíme týmto  kinestetickým spôsobom pôvodný podmienený reflex, aby sme s ním mohli ďalej pracovať.

II. terapeutická fáza - mozog má pre každú alergickú reakciu vizuálny vzor, n​a základe ktorého vzniká konkrétny proces alergickej reakcie. V tejto fáze určíme nový vzor, ​​ktorý sa mu  veľmi podobá a je s ním zameniteľný. Prostredníctvom predstavy tohto nového vzoru a vytvorením kinestetickej kotvy na druhej polovici tela vytvoríme novú, neutrálnu, nealergickú reakciu. V zápätí použijeme obe kinestetické kotvy, ktoré sú prepojené s oboma vzormi a stlačením týchto kotviacich bodov takto umelo vytvorené podmienené reflexy znovu súčasne spustíme. V jednom organizme a v  rovnakom čase však nemôžu prebiehať oba podmienené reflexy súčasne a nastane situácia, kedy je starý alergický vzor nahradený novým nealergickým vzorom a potom je alergická reakcia zrušená. Klient sa o odstránení alergie môže presvedčiť imunologickým testom alebo priamym kontaktom s alergénom.